Fr v Margareta Magnusson suppleant, Elinor Wickenberg sekreterare, Sonja Klingén ledamot, Jenneth Ekstrand kassör, Kerstin Skar ordförande, Mia Pålsson ledamot.

 

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se

DEMENSFÖRENINGEN GÖTEBORG

Vegagatan 55

413 11 Göteborg

Telefon: 031 41 29 41

info@demensforeningen.se

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se
TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Demensföreningen finns för att bevaka att kvaliteten upprätthålls i det stöd och den omsorg som erbjuds våra demensdrabbade anhöriga och även dig som närstående. Vi behöver DITT stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Som medlem får du den uppskattade Anhörigboken och tidskriften Demensforum som utkommer fyra gånger per år. Vi ordnar också anhörigträffar där man kan byta erfarenheter Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris (20 kr). Datum för träffarna under våren 2019 är 6 maj och 3 juni. Anmälan till info@demensforeningen.se Att vara medlem kostar 200 kr/år. Betala via pg 63 11 63 -3. Ange ditt namn, telefonnummer och mailadress . Demensföreningen Göteborg, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg Ordförande Kerstin Skar, tel 0707-482056, e-post: info@demensforeningen.se